چه موقع ، چه زمانی ، کِی خداوند امیر حیدری

چه موقع ، چه زمانی ، کِی: خداوند امیر حیدری انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی امیر حیدری نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

گت بلاگز اخبار پزشکی پایتخت کشور عزیزمان ایران روی &quot/ ، گسل&quot، شرایط نامطلوب ساختمانی در بیما

معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به اوضاع نامطلوب سازه‌ای در بیمارستان‌های تهران، گفت: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر روی گسل‌های متفاوت زلزله واقع شده است

پایتخت کشور عزیزمان ایران روی &quot/ ، گسل&quot، شرایط نامطلوب ساختمانی در بیما

معاون وزیر بهداشت: پایتخت کشور عزیزمان ایران روی "گسل"/شرایط نامطلوب ساختمانی در بیمارستان های تهران

عبارات مهم : ایران

معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به اوضاع نامطلوب سازه ای در بیمارستان های تهران، گفت: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر روی گسل های متفاوت زلزله واقع شده است است و حوادث طبیعی و غیرطبیعی زیادی آن را ترساندن می کند؛ این درحالیست که بیمارستان های ما از نظر اوضاع ساخت وساز، شرایط خوبی ندارد.

دکتر محمدهادی ایازی در گفت وگو با ایسنا، راجع به اوضاع همکاری های وزارت بهداشت با شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران جهت برطرف پرسشها سازه ای بیمارستان ها در شهر تهران، گفت: یکی از اقداماتی که معاونت اجتماعی وزارت بهداشت دنبال می کند، بحث ایجاد همکاری های بین بخشی در حوزه سلامت هست. در این زمینه کار گسترده ای با شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام دادیم و هفته گذشته هم با همراهی وزیر بهداشت و شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران شبانه دیدار پنج ساعته ای را از مراکز درمانی و بهداشتی در سه بیمارستان لقمان، امام خمینی(ره) و حضرت رسول(ص) داشتیم. همچنین تاکنون چندین اقدام بین بخشی مانند ایجاد یک پایگاه آتش نشانی و اورژانس و ساخت یک مرکز انتقال خون که زمینش از سوی شهرداری تهیه شده است بود، در حوزه سلامت و با همکاری وزارت بهداشت و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران انجام شده است است.

پایتخت کشور عزیزمان ایران روی &quot/ ، گسل&quot، شرایط نامطلوب ساختمانی در بیما

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰ کانون اجتماع محور سلامت مانند کانون معلولین، سالمندان، مادر و کودک، شهر عاری از دخانیات و… از سوی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ایجاد شده است هست، افزود: قرار شده است تا از تجربه خوب شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران استفاده شود و این کارها را در شهرهای دیگر هم دنبال کنیم. اقدام دیگر شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه سلامت راه اندازی همراه سرا در مجاورت بیمارستان امام خمینی(ره) و مرکز طبی کودکان بوده هست. بنابراین بر اساس بازدیدهایی که صورت گرفته از این مراکز، قرار شد تا جلسه ای را بین آقای دکتر هاشمی و دکتر نجفی طی دو هفته آینده برگزار کنیم و تفاهم نامه ای جهت همکاری زیاد میان وزارت بهداشت و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران امضا شود. ضمن اینکه پرسشها چهار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، کشور عزیزمان ایران و علوم بهزیستی با حضور شهردار و معاونین ارزش مورد بحث قرار گیرد.

ایازی با بیان اینکه امیدوارم با مذاکرات انجام شده است شاهد اقداماتی خوبی از سوی شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران در حوزه سلامت و در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باشیم، گفت: البته واقعیتی وجود دارد و آن این است که شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر روی گسل های متفاوت زلزله واقع شده است است و حوادث طبیعی و غیرطبیعی زیادی آن را ترساندن می کند. این درحالیست که بیمارستان های ما از نظر اوضاع ساخت وساز، شرایط خوبی ندارد. از سوی دیگر متاسفانه تعداد تخت های بیمارستانی که بعد از انقلاب به حوزه بیمارستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران اضافه کردیم، تعداد محدودی بوده است.

معاون اجتماعی وزیر بهداشت با اشاره به اوضاع نامطلوب سازه‌ای در بیمارستان‌های تهران، گفت: شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران بر روی گسل‌های متفاوت زلزله واقع شده است

معاون اجتماعی وزیر بهداشت با بیان اینکه البته در حال حاضر کارها خوبی شروع شده است و بیمارستان های مختلفی در حال ساخت هست، گفت: به عنوان مثال کلینیکی در مجاورت بیمارستان امام خمینی(ره) ساخته شده است هست. همچنین زمینی جهت ساخت یک مجموعه ۸۰۰ تخت خوابی در مجاورت بیمارستان حضرت رسول (ص) آینده نگری شده است هست. بر این اساس امیدوارم با کمک شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران بتوانیم کمبود تخت های بیمارستانی را در سطح شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران برطرف کنیم.

ایازی همچنین اظهار کرد: ما در وزارت بهداشت کمیته هایی جهت همکاری با شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران داریم، ولی به علت محدودیت منابع در هر دو دستگاه نتوانسته ایم درخواست ها و نیازهای این حوزه را برطرف کنیم، ولی امیدواریم تا با همکاری خیریه ها، بخش شخصی و شهرداری این کمبودها را برطرف کنیم.

واژه های کلیدی: ایران | سلامت | همکاری | بهداشت | بهداشتی | شهرداری | بیمارستان | بیمارستان | وزیر بهداشت

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog